LAMAN UTAMA

Bicara Guru Besar

Pilihan Kata-Kata Guru Besar

e-learning (VLE)

Portal Pembelajaran Digital KPM yang baru diperkenal dan berkuatkuasa bermula Julai 2019. Portal pembelajaran baru ini adalah berasaskan G Suite.

Pusat Sumber

Pusat Sumber i-LC menyediakan pelbagai kemudahan literasi maklumat terkini

TEKS PERUTUSAN

DATUK Dr. AMIN BIN SENIN
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2018

 TEMA: “GURU PEMACU TRANSFORMASI PENDIDIKAN”

Tarikh: 16 MEI 2018
Masa : 8.30PAGI
Tempat: PICC

AssalamualaikumWarahmatullahi WabarakatuhdanSalamSejahtera

MUKADDIMAH

1.AlhamdulillahiRabbil’alamin,marilah kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadratAllah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya,dapat kita bersama-sama hadir ke Majlis Sambutan Perayaan Hari Guru PeringkatKebangsaan Kalike-47 Tahun 2018 pada hari yang berbahagia ini. Sesungguhnya hari ini merupakan hari yang amat istimewa khusus kepada semua guru di Malaysia. Tanggal 16Mei merupakan hari pengiktirafan negara terhadap jasa dan bakti guru atas usaha melahirkan warganegara Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keluarga, masyarakat dan negara untuk hidup kekal dalam suasana aman, harmoni dan makmur. Semoga jiwa pendidik yang luhur sentiasa subur dalam sanubari setiap guru.

Para hadirin yang dihormati sekalian,

PENDAHULUAN

2. Kita sedia maklum bahawa Hari Guru ialah hari untuk menunjukkan penghargaan terhadap para guru atas sumbangan bakti dan khidmat murni kepada masyarakat dan negara. Di Malaysia, Perayaan Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan bermula pada tahun 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh yang sama dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran sebagai Dasar Pelajaran Negara kita.

TEMA HARI GURU

3. Tema Hari Guru 2018, iaitu ‘Guru Pemacu Transformasi Pendidikan’ telah dilancarkan pada 23 Mac 2018. Tema ini membawa pengertian bahawa guru sebagai barisan hadapan yang memainkan peranan penting dalam melaksanakan transformasi pendidikan negara. Sebagai agen perubahan, guru mampu membawa pembangunan pendidikan negara kepada tahap yang lebih cemerlang dan disegani di mata dunia.

4. Pemilihan tema Hari Guru pada tahun 2018 amat bersesuaian dengan perkembangan semasa dunia pendidikan masa kini. Di negara kita khususnya, peranan guru merupakan faktor kritikal menentukan kejayaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)2013-2025. Transformasi pendidikan secara menyeluruh dapat dirasai apabila berlakunya transformasi dalam bilik darjah.

Para hadirin yang saya hormati,

FORMAT SAMBUTAN HARI GURU

5. Jawatankuasa Pengelola Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan telah membuat pembaharuan dalam mengadakan Sambutan Hari Guru 2018. Pada tahun ini, sambutan hari guru diadakan bermula di peringkat sekolah, diikuti sambutan di peringkat negeri dan acara kemuncaknya iaitu sambutan peringkat kebangsaan dikelolakan oleh KPM.

6. Perubahan format sambutan ini adalah kerana KPM merasakan bahawa semua pihak perlu dilibatkan untuk turut sama merai dan menghargai segala jasa dan pengorbanan guru. Ucapan penghargaan terima kasih cikgu ini perlu dizahirkan secara terbuka di semua peringkat melibatkan pelbagai pihak termasuk ibu bapa,komuniti dan pihak swasta untuk memastikan guru rasa dihormati dan dihargai.

7. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengatur pelbagai program dan aktiviti menarik bagi memastikan Perayaan Sambutan Hari Guru lebih meriah dan mencapai objektifnya. Antara program yang dirancang bagi menyemarakkan dan menghangatkan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan adalah Anugerah Tokoh Guru Kebangsaan, Anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan, Anugerah Guru Inovatif, Anugerah Ikon Guru, Anugerah Guru Cemerlang, Forum Berkaitan Kemenjadian Murid, Acara Sukan serta Majlis Solat Hajat, BacaanTahlil dan Yasin di Masjid Putra, Putrajaya.

8.Untuk makluman para hadirin, sambutan tahun ini melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk penglibatan kumpulan penggerak ibu bapa, komuniti dan pihak swasta. Pada 23 Mac 2018 yang lalu, Majlis Pelancaran Gerakan Massa Penghargaan ‘Terima Kasih Cikgu’ Peringkat Kebangsaan telah disempurnakan di KualaLumpur.

Para hadirin yang dihormati sekalian,

9. Kemenjadian murid dan pendidikan berkualiti yang menjadi matlamat utama PPPM 2013-2025 boleh dicapai melalui penterjemahan semua dasar dan aspirasi negara. Kebersamaan pemikiran kepemimpinan KPM dan barisan hadapan pelaksana iaitu guru perlu selari dalam menjayakan transformasi pendidikan. Dalam perkaraini, guru perlu memahami peranan utama bagi memastikan kemenjadian murid secara holistik.

10. Proses awal membentuk kemenjadian murid yang holistik perlu dilakukan dan dimantapkan dalam fasa pendidikan wajib enam tahun di peringkat rendah dan tiga tahun di peringkat menengah rendah. Inilah masa strategik untuk membangunkan potensi murid yang harus dimanfaatkan oleh guru.

11. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)bermula tahun 2011 yang merupakan satu anjakan paradigm dalam sistem pendidikan negara. PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik.

12. Kategori akademik terdiri daripada Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Pentaksiran Pusat(PP), manakala kategori bukan akademik terdiri daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran AktivitiJasmani, Sukan dan Kokurikulum(PAJSK).

13. PBS merupakan mekanisme sekaligus sebagai alat ukur utama dalam menterjemahkan dan mengoperasikan maksud pembentukan kemenjadian murid yang bersifat holistic iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani), psikomotor (jasmani) dan social selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

14. Adalah diharapkan kefahaman dan pelaksanaan PBS yang sejajar dengan matlamatnya dapat memastikan pembangunan murid secara holistic di capai. Selain itu, PBS juga dapat memberi maklumat mengenai perkembangan murid kepada guru, ibu bapa dan murid itu sendiri.

15. Hasil pentaksiran boleh membantu guru menilai kaedah pengajaran dan aktiviti yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Inilah antara focus utama gerak kerja yang akan meletakkan peranan guru sebagai pemacu transformasi pendidikan.

Para hadirin sekalian,

KEJAYAAN GURU

16. Sesungguhnya KPM amat menghargai usaha dan pengorbanan guru dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. Komitmen jitu guru dalam bidang tersebut telah dapat memperkembangkan potensi murid dan mengetengahkan bakat dan kebolehan diri sendiri.

17. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua guru walau di mana mereka berada yang telah berjaya memberi sentuhan walaupun sekecil mana kejayaan kepada kemenjadian murid.

18. Saya amat berbangga dengan prestasi tinggi yang telah ditunjukkan oleh semua warga pendidik bagi memastikan Malaysia menempa nama di persada antarabangsa. Semoga prestasi cemerlang ini dikekalkan dan ditambah baik secara berterusan.

19. Kementerian telah pun menyediakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan kualiti dan memartabatkan profesionalisme keguruan di negara kita. KPM telah menyediakan laluan kerjaya baharu guru yang memberi peluang dan pilihan untuk meningkatkan kemajuan masing-masing. Selain itu, turut diperkenalkan inisiatif Menjadi Guru Malaysia dalam usaha memperkemaskan profil guru secara berpusat ke arah pemantapan dan peningkatan kerjaya serta pembangunan profesionalisme berterusan.

Para hadirin yang dihormati,

PENGHARGAAN KEPADA KSU

20. Masa berlalu begitu pantas. Pada tanggal 22 Mei 2018, YBhg. Dato’ Sri Alias bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia akan bersara wajib. YBhg Dato’ Sri Alias telah memulakan perkhidmatan di KPM sejak September 2016.Pada masa itu,KPM berdepan dengan pelbagai cabaran dalam usaha memenuhi tanggungjawab menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada seluruh anak bangsa kita.

21. Saya amat bersyukur ke hadrat Ilahi dengan izin dan perkenan-Nya, YBhg. Dato’ Sri Alias telah berjaya memimpin KPM mendepani cabaran tersebut sehingga terbukti kita mencapai kecemerlangan demi kecemerlangan seperti yang kita lihat pada hari ini.

22. Bagi pihak KPM, saya mengambil kesempatan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas jasa bakti YBhg. Dato’ Sri sepanjang memimpin kita di Kementerian ini.

Para hadirin yang dihormati sekalian,

PENUTUP

23. Ucapan tahniah juga saya rakamkan kepada Jawatankuasa Pengelola Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Tahun 2018 yang berusaha memastikan semua program yang dirancang berjalan lancar. Terima kasih kepada pihak media massa yang telah memberikan sokongan dan komitmen serta publisiti dalam menjayakan program Sambutan Hari Guru 2018.

24. Akhirkata, kepada semua ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru(PIBG),bagi pihak KPM,saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas pelibatan penganjuran aktiviti pendidikan di sekolah untuk faedah anak-anak kita.

25. Teruskanlah memberi sokongan dan bantuan kepada pihak guru dan sekolah dalam apa jua bentuk sama ada dari sudut pandangan, kemahiran mahupun kewangan untuk melonjakkan prestasi pendidikan anak-anak kita. Marilah bersama-sama memberi perhatian, kasih sayang dan bertanggungjawab dalam pendidikan anak-anak agar mereka dapat mencorakkan masa depan negara kita.

Sekian, Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih.

PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E8,
KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA

* Di Peringkat Sekolah, Perutusan ini dibaca oleh En Mohd Shahril Bin Ibrahim, Ketua Kelab Guru dan Kakitangan SK Seri Bintang Utara pada 16 Mei 2018, 7.30 Pagi di Laman Bestari.

 

Di Seri Bintang, Pembelajaran Melangkaui Sempadan

Kekal Berhubung Bersama Kami

Segala komunikasi dan penyampaian maklumat SK Seri Bintang Utara adalah melalui laman web ini, surat-menyurat dan juga aplikasi Whatsapp sahaja . Pihak sekolah tidak mempunyai sebarang akaun media sosial rasmi seperti Facebook, Instagram dan Twitter. 

Statistik Kunjungan

173533
Hari IniHari Ini51
SemalamSemalam364
Minggu IniMinggu Ini2962
Bulan IniBulan Ini9423