Tarikh/ Hari Mata Pelajaran Tahap 2 (Tahun 4-6)

14 OKTOBER 2019
ISNIN

Bahasa Melayu Pemahaman 8.30 - 9.45 am (1¼ jam)
Bahasa Melayu Penulisan 12.30 - 01.45 pm (1¼ jam)

15 OKTOBER 2019
SELASA

Bahasa Inggeris Pemahaman 8.30 - 9.45 am (1¼ jam)
Bahasa Inggeris Penulisan 12.30 - 01.45 pm (1¼ jam)
16 OKTOBER 2019
RABU
Matematik Kertas 1 8.30 - 9.30 am (1 jam)
Matematik Kertas 2 10.45 - 11.45 pm (1 jam)
Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) 12.30 - 1.30 pm (1 jam)
17 OKTOBER 2019
KHAMIS
Sains Kertas 1 8.00 - 9.00 am (1 jam)
Sains Kertas 2 10.45 - 11.45 am (1 jam)
Pendidikan Seni Visual 12.00 - 2.00 pm (1 jam)
18 OKTOBER 2019
JUMAAT
Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral 8.00 - 9.00 am (1 jam)
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 10.45 - 11.45 am (1 jam)
21 OKTOBER 2019
ISNIN
Sejarah 8.15 - 9.15 am (1 jam)
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 10.45 - 11.45 am (1 jam)
Jawi (Murid Islam sahaja) 12.30 - 1.30 pm (1 jam)
22 OKTOBER 2019
SELASA
Bahasa Arab (Murid Islam sahaja) 8.15 - 9.15 am (1 jam)


Perhatian:

  • Ejaan dan Rencana (BM dan BI) akan dijalankan pada tarikh antara 23 & 24 Oktober 2019.
  • Diharapkan semua murid dapat menghadirkan diri pada tarikh-tarikh penting di atas untuk mengelakkan sebarang kesulitan yang boleh menjejaskan prestasi kedudukan murid dalam kelas (Tahun 3 ke Tahun 4 sahaja).
  • Semakan kertas jawapan bersama murid (kertas yang telah ditanda oleh guru) akan dijalankan setelah selesai penandaan. Oleh itu, murid-murid diansihatkan hadir ke sekolah setiap hari untuk membuat semakan dan perubahan markah sekiranya ada.
  • Aktiviti kokurikulum ditangguhkan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung.
  • Sebarang perubahan markah tidak akan diterima selepas perbincangan bersama guru mata pelajaran berkenaan kecuali atas alsan tertentu (tidak hadir dan lain-lain).
  • Pakaian murid adalah uniform lengkap sekolah.

SELAMAT MENJALANI PEPERIKSAAN , SEMOGA BERJAYA DAN TERUS CEMERLANG
TERIMA KASIH