Berikut merupakan penggiliran tugasan Guru Bertugas mengikut kumpulan sepanjang tahun 2021;