Pemenang Mingguan
Bil Tahap 1 Tahap 2
Johan Naib Johan Johan Naib Johan
1 3 Bestari 3 Dinamik 6 Kreatif 6 Bestari
2 3 Bestari 3 Kreatif 4 Kreatif 4 Bestari
3 3 Bestari 1 Kenanga 6 Kreatif 5 Inovatif
4 3 Dinamik 3 Bestari 6 Kreatif 4 Cemerlang
5 3 Dinamik 3 Bestari 6 Kreatif 4 Cemerlang
6
7
8
9
10

​Pemenang Keseluruhan
No Kelas Johan Naib Johan
1 6 Kreatif 4 0
2 3 Bestari 3 2
3 3 Dinamik 2 1
4 4 Kreatif 1 0
5 4 Cemerlang 0 2
6 1 Kenanga 0 1
7 3 Kreatif 0 1
8 4 Bestari 0 1
9 5 Inovatif 0 1
10 6 Bestari 0 1