Minggu Tahap 1 Tahap 2
Johan Naib Johan Johan Naib Johan
4 (22/1 - 26/1) 3 Bestari 3 Inovatif 6 Kreatif 6 Dinamik
5 (29/1 - 02/5) 3 Bestari 3 Inovatif 6 Kreatif 6 Dinamik
6 (tidak diumumkan)
7 (tidak diumumkan)-
Cuti Tahun Baru Cina
8 (19/2 - 23/2) 1 Kreatif 3 Inovatif 5 Kreatif 4 Cemerlang
9 (26/2 - 02/3)
10 (05/3 - 09/3) 3 Bestari 3 Inovatif 6 Kreatif 6 Dinamik
11 (12/3 - 16/3) 3 Bestari 3 Inovatif 6 Kreatif 6 Inovatif
17-25 Mac Cuti Pertengahan Semester 1
12 (26/3 - 30/3) 3 Inovatif 3 Dinamik 4 Cemerlang 6 Kreatif
13 (2/4 - 6/4) 3 Dinamik 2 Bestari 6 Kreatif 4 Cemerlang
14 (9/4 - 13/4) 3 Dinamik 3 Cemerlang 6 Dinamik 4 Cemerlang
15 (16/4 - 20/4) 3 Dinamik 1 Bestari 4 Cemerlang 4 Bestari
16 (23/4 - 27/4) 3 Bestari 3 Dinamik 5 Bestari 6 Kreatif
17 (30/4 -04/5) 3 Inovatif 3 Dinamik 6 Kreatif 4 Cemerlang
18 (07/5 - 11/5) 3 Inovatif 3 Dinamik 6 Kreatif 4 Cemerlang