Isi Rekod Penggunaan anda dengan memilih lokasi bilik komputer yang betul. Isi segala maklumat dengan lengkap.